Onze zorg voor mensen met geheugenproblemen

Nederland vergrijst in snel tempo. Het aantal senioren zal in de komende decennia blijven verdubbelen. Om de zorg verlening aan ouderen betaalbaar te houden wordt het Nederlandse zorgstelsel ingrijpend veranderd. De senior zal net als alle Nederlandse burgers steeds meer verantwoordelijk zijn voor het organiseren van benodigde zorg en ondersteuning. Deze zorg moet worden afgestemd op de wensen en behoeften. Veel senioren willen niet meer verhuizen naar een woonvoorziening of verzorgingstehuis. Zij willen graag zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde thuisomgeving blijven wonen en hun leven invullen zo als zij dat willen.

De zorgzusters van Jennys Thuisservice maken het mogelijk dat senioren zelfstandig kunnen blijven wonen en leven in hun vertrouwde omgeving. Het gaat om de kwaliteit van leven te verhogen. Ook wanneer zelfstandig wonen, als gevolg van beperkingen door het ouder worden, steeds moeilijker gaat.

Eenzaamheid kan bijvoorbeeld een aanleiding zijn dat u samen met iemand anders activiteiten wil ondernemen of gewoon voor een praatje.

Mogelijk herkent u als mantelzorger een dergelijke situatie bij uw ouder(s) en ervaart u binnen uw gezin stress omdat de zorg voor uw vader of moeder u dagelijks in beslag neemt. De zorgzusters van Jennys Thuisservice kunnen u bij deze problemen ondersteunen met begeleiding, en verschillende servicediensten door u zelf in te vullen.

Onze werktijden houden niet op na 17.00 uur. Ook ‘avonds kan er in overleg, iemand bij u komen, bijvoorbeeld gezelschap tijdens een voetbalwedstrijd.