Waarom moet praktische hulp in het dagelijks leven gratis zijn?

Waarom betalen we zorgverleners wel, maar waarom moet praktische hulp in het dagelijks leven gratis zijn? Wij geloven dat inzet van betaalde vrijwilligers een goede ontwikkeling zou zijn. Het draagt bij aan het betrokken houden van senioren bij de maatschappij en biedt werkenden de mogelijkheid om de horizon te verbreden.

Je betaalt voor een dienst dus je mag iets verwachten. Voor beide partijen schept het toch een verplichting om iets voor elkaar te betekenen.

"Denken in mogelijkheden, eigen initiatief, elkaar ontmoeten, verbinden, hulp bieden en hulp vragen, samenwerken en van elkaar leren. Zo werken we aan een zorgzame samenleving met elkaar en voor elkaar."