Aanvragen van persoonsgebonden budget

Iedereen die geïndiceerd is door het CIZ(centrum indicatie zorg), kan terecht bij Jennys Thuisservie, als u er voor kiest om een PGB aan te vragen. Wij kunnen u hierbij helpen.

Voor het verzilveren van uw indicatie zijn er verschillende mogelijkheden. U kunt bv de persoonlijke verzorging en/of verpleging door een zorginstelling laten doen(in natura). De begeleiding kunt u dan zelf uit een budget betalen(uit PGB). Zo bepaalt u zelf in overleg met ons hoe u uw geld wilt besteden.

Voor het organiseren van praktische zaken in uw dagelijkse leven en een zinvolle dagbesteding kunt u een beroep doen op begeleiding. U vergroot hiermee uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Hierdoor kunt u langer thuis blijven wonen.

Activiteitenbegeleiding: Bent u niet tevreden over de invulling van uw dagen?Wij kunnen u helpen. Als u zich eenzaam voelt, leert u sociale contacten op te bouwen. Of wij helpen u met uw oude hobbys weer op te pakken. Zo krijgt u ondanks u ziekte of beperking weer meer plezier in het leven. Ook uw partner of naaste die u verzorgt zijn hierbij gebaat.

Wij kunnen structuur bieden in de thuissituatie. Mensen met geheugenproblemen hebben vaak moeite met hun dagelijkse activiteiten. Het huishouden, douchen, of tuinieren lukt soms niet meer. We kijken samen met u wat goed gaat, en wat lastiger. Wij kijken naar oplossingen. Eventueel samen met de ergotherapeut. Ook kan gekeken worden naar hulpmiddelen of aanpassingen van de woning.

Op welke manier kunnen wij u meer kwaliteit van leven bieden. De afspraken hierover worden in een persoonlijk leefplan opgemaakt, en er wordt een zorgovereenkomst aangegaan tussen u en de zorgzuster.