Uw zorg, ons werk

Op sociaal cultureel gebied is een trend gaande van extramuralisering, waarbij verzorging- en verplegingshuis vervangen worden door thuiszorg of kleinschalige woonvormen in de eigen woonomgeving. Deze trend zal doorzetten en er zullen steeds meer faciliteiten komen om langer zelfstandig te blijven wonen. Uit onderzoek is ook gebleken dat het moment van daadwerkelijke zorg kan worden uitgesteld, wanneer naast behoeften aan wonen, voorzien kan worden in een welzijnscomponent namelijk mensen uit hun isolement halen en activeren.

Jennys Thuisservice maakt het mogelijk dat senioren zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en leven in hun vertrouwde thuisomgeving. Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing die aansluit bij uw behoeften en gebaseerd is op uw wensen, interesse en activiteiten. Ook kunnen wij u voorlichten over alle groepsactiviteiten in de buurt. Wij kunnen u begeleiden in het zoeken naar de juiste maaltijdbezorging en u helpen bij het uitzetten van uw medicijnen en vragen hierover. We kunnen u naar andere zorgaanbieders doorverwijzen indien gewenst. Bij al uw vragen op sociaal cultureel gebied proberen we samen een oplossing te vinden.

Professionaliteit, servicegerichtheid en toewijding om senioren te ondersteunen zijn de kwaliteiten die de Zorgzusters van Jennys Thuisservice kenmerken.